Wybierz język:
Specjalizacje
Prawo karne – Adwokat Marek Nogajski
Prawo karne
Świadczymy kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego. W szczególności należy tu wymienić takie działania jak:- obronę w sprawach karnych i karnoskarbowych,

- reprezentowanie pokrzywdzonego,

- udział w postępowaniu przygotowawczym,

- obronę w sprawach o wykroczenia,

- reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego,

- przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia,

- reprezentację klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę
  w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
MENU
Strona główna
Kariera
Klienci indwyidualni
Klienci biznesowi
Probono
SPECJALIZACJA
Prawo Administracyjne
Prawo Cywilne
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prawo karne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo spadkowe
KANCELARIE
Iłża
Radom
NOTKA PRAWNA
Copyright by bialyart.com. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na witrynie www.adwokat-radom.eu, w całości bądź w części, w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody zabronione.
Mapa strony
Polityka cookies